Verzekeringen

Fysiotherapie is geen alternatieve geneeswijze maar een reguliere geneeswijze die goed toepasbaar is op dieren.
Dieren reageren snel op fysiotherapie. Daarom is een beperkt aantal behandelingen meestal al voldoende om uw dier weer zo optimaal mogelijk te laten bewegen.
Dat dierfysiotherapie haar nut heeft bewezen mag blijken uit een groeiend aantal verwijzingen door dierenartsen en de groeiende interesse onder eigenaren, maar blijkt zeker ook uit de opname van dierfysiotherapie in verzekeringspakketten.

  • De Hema, Petplan, Reaal Dier & Zorg, Ohra en Inshared vergoeden vanuit een aantal pakketten (een deel) dierfysiotherapie en hydrotherapie. Kijk voor een eventuele vergoeding dus uw verzekeringspapieren na.
  • Indien de klachten van de hond door toedoen van een ander (hond of mens) zijn ontstaan, kunnen de kosten van behandeling (mogelijk gedeeltelijk) vallen onder de dekking van de WA-verzekering van de veroorzaker.
  • Behandelingen van een werkhond zijn mogelijk belastingtechnisch een aftrekpost.

De meeste maatschappijen vergoeden dierfysiotherapie en hydrotherapie alleen wanneer behandeling plaats vindt op verwijzing van een dierenarts en de betreffende dierenfysiotherapeut geregistreerd en nascholend lid is van de NVFD (= Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren). Hydrotherapie en dierfysiotherapie komen in mijn praktijk in verband met mijn lidmaatschap NVFD voor vergoeding in aanmerking.

Als verwijzing kunt u uw dierenarts vragen een status naar mij te mailen.