Intake

Voor een intake wordt 1 uur uitgetrokken.

Behandeling

Tijdens een intake voor een dierfysiotherapeutische behandeling zal eerst in een vraaggesprek de klacht van uw hond in kaart gebracht worden. Aansluitend vindt een fysiotherapeutisch onderzoek plaats. Er zal in overleg met u als eigenaar een behandelplan met behandelprognose opgesteld worden. Hydrotherapie kan daar deel van uitmaken.

Wanneer tijdens de intake blijkt dat u hond te overbelast is om te trainen, zal uw hond eerst behandeld worden en (relatief) rust voorgeschreven krijgen. Tijdens deze rustperiode kunt u thuis met de u aangeleerde massagehandgrepen aan de slag. Bij de tweede afspraak zal dan een begin gemaakt worden met de training.
Wanneer uw hond bij de intake al wel een training aan kan, zal de intake afgerond worden met een kennismaking van de Aqua-Trainer.

Bij elke afspraak zal uw hond eerst onderzocht en kort behandeld worden. De gegevens vanuit het onderzoek zijn bepalend voor de belasting thuis maar ook voor de training in de Aqua-Trainer. Tijdens de eerste afspraken zal het accent meestal op de behandelingen liggen. Naarmate uw hond meer kracht en conditie opbouwt, kan het accent op de training komen te liggen.