Even voorstellen

Elma Bakker

Elma Bakker
Fysiotherapeutisch onderzoek

Na mijn afstuderen als fysiotherapeut heb ik tot 2005 samen met 3 collega’s een praktijk fysiotherapie in Amsterdam gehad. In 1997 heb ik de opleiding tot dierenfysiotherapeut afgerond. Aanvankelijk behandelde ik paarden, honden en katten.

Omdat mijn voorliefde toch uitging naar gezelschapsdieren ben ik me vanaf 2000 gaan specialiseren in gezelschapsdieren. Het resultaat van het oefenen en trainen op het droge van honden die al lang kreupel waren, van verlamde honden en van honden met veel artrose, bleek dikwijls onvoldoende. Daarom ben ik me gaan verdiepen in de mogelijkheden van water en aquatraining voor honden. Om hydrotherapie met kennis van zaken toe te kunnen passen heb ik cursussen hydrotherapie en inspanningsfysiologie gevolgd. In 2004 ben ik als eerste dierenfysiotherapeut in Nederland met aquatraining gestart.

In 2005 heb ik besloten te stoppen met mijn humane werkzaamheden om mij helemaal te kunnen richten op het behandelen en trainen van gezelschapsdieren. Kamerik is de plaats geworden waar ik een praktijkpand heb gevonden waarin plaats is voor wachtkamer, 1 x behandelruimte en 1 x hydroruimte met Aqua-trainer. In de hydroruimte is tevens douchegelegenheid met waterblazer en oefengelegenheid.

Om de dierfysiotherapie in Nederland te positioneren ben ik 2 periodes actief geweest als algemeen bestuurslid van de NVFD (= Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren). Naast mijn praktijkwerkzaamheden ben ik vanaf 1 januari 2022 als commissielid van het CBGD (Commissie Buitenlands Gediplomeerde Diergeneeskundigen) aangesteld om beroepskwalificaties van buitenlandse collega’s te beoordelen en advies uit te brengen aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV).

Intussen hebben meerdere collega’s in Nederland een Aqua-Trainer, collega’s die de handen ineen hebben geslagen om hydrotherapie in Nederland inhoudelijk optimaal vorm te geven (www.hydrotherapiehond.nl).

In mijn vrije tijd besteed ik samen met mijn echtgenoot aandacht aan de eigen ¨veestapel¨, bestaande uit 2 honden, 2 katten, 2 konijnen en 2 geiten.