Chiropractie

Chiropractie is een therapeutische mogelijkheid voor alle gezelschapsdieren, klein en groot.

Chiropractie - hond
Correctie van de beweeglijkheid van de 6e halswervel

In februari 2015 ben ik geslaagd voor de basisopleiding chiropractie voor gezelschapsdieren. Sindsdien zal een intake ook altijd uit een chiropractisch onderzoek bestaan.

Chiropractie houdt zich voornamelijk bezig met de relatie tussen de wervelkolom en het zenuwstelsel.  Alle processen in het lichaam worden vanuit het zenuwstelsel gestuurd. Bij een chiropractisch onderzoek zal met name worden gekeken naar bewegingsbeperkingen in de wervelkolom.

Chiropractie hond - rug
Correcties in het gebied van overgang lendenen naar borst komen veel voor

De wervelkolom van bijvoorbeeld een hond bestaat uit 7 halswervels, 13 borstwervels en 7 lendenwervels. Al deze wervels moeten vrij en zonder links/rechts verschil ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Blokkades in de wervelkolom hebben een nadelige invloed op het functioneren van die zenuwen die over het niveau van de blokkade lopen, wat resulteert in functieverlies en pijn. De gevolgen daarvan kunnen, enerzijds direct door het verminderd functioneren van de betreffende zenuwen, anderzijds indirect door compenserende bewegingspatronen, divers en verstrekkend zijn.

Door het mechanisch corrigeren van blokkades zal niet alleen de stand en functie van de wervelkolom geoptimaliseerd worden, maar krijgen ook de zenuwbanen weer de ruimte om goed te functioneren.

Chiropractie - kat
De atlas (eerste halswervel) hoort ook bij een kat zonder links/rechts verschil te kunnen bewegen
Chiropractie hond - knaagdier
De beweeglijkheid van het bekken is ook bij de cavia belangrijk