Dierfysiotherapie voor beter bewegen

Dierfysiotherapie ... kwaliteit van leven
Dierfysiotherapie … kwaliteit van leven

Klacht
Een klacht van het bewegingsapparaat kan zich op verschillende manieren uiten. Wanneer uw hond stijver wordt bij opstaan, kreupelt, niet meer graag springt, zich niet meer graag laat borstelen, snel veroudert, ronder gaat staan, minder presteert in sport, kunt u deze klacht met uw dierenarts bespreken en uw hond op deze klacht laten onderzoeken. Tijdens de intake gaat de dierenfysiotherapeut in op alle aspecten van de huidige klacht van het bewegingsapparaat.

Onderzoek dierenarts
Onderzoek dierenarts

Na onderzoek kan de dierenarts, al dan niet in combinatie met medicatie, verwijzen naar een dierenfysiotherapeut. Hiervoor kan gekozen worden, omdat:

  • Er na medicatie alleen te weinig verbetering is opgetreden
  • Uw hond slecht op medicatie gereageerd heeft
  • Herstel van functie versneld moet worden.
Anamnese
Anamnese

In een vraaggesprek gaat de dierenfysiotherapeut in op alle aspecten van de huidige klacht van het bewegingsapparaat, maar ook op voorgaande problemen en de algemene gezondheid van uw dier. Informatie van de dierenarts is daarom erg belangrijk.

Fysiotherapeutisch onderzoek
Fysiotherapeutisch onderzoek

Na dit vraaggesprek volgt een fysiotherapeutisch onderzoek. De dierenfysiotherapeut kijkt naar het gangwerk en de manier van zitten, liggen en staan. In een onderzoek worden gewrichten van voorhand, achterhand en wervelkolom getest op beweeglijkheid en de aanwezigheid van pijn. Ook zal het spierweefsel beoordeeld worden op spanning, lengte en op de aanwezigheid van verhardingen en drukpijn. Aanvullend worden er zo nodig testen uitgevoerd.

De uitkomst van dit onderzoek leidt tot een behandelplan voor dierfysiotherapie.
Dit behandelplan omvat de behandelmogelijkheden, het behandeldoel en het te verwachten aantal behandelingen.

 

Oefentherapie
Oefentherapie

Met behulp van oefentherapie en instructies betreffende de toegestane belasting wordt aan functieverbetering en zo mogelijk functieherstel gewerkt. Ook hierin wordt u als eigenaar betrokken. U krijgt als eigenaar meestal ook huiswerkoefeningen mee.

Massage
Massage

Met massage wordt de spanning van spierweefsel genormaliseerd, de circulatie gestimuleerd en zwelling verminderd. Om de behandeling te intensiveren krijgt u massage-handgrepen aangeleerd.

 Apparatuur
Apparatuur

Met het gebruik van apparatuur kan de behandeling ondersteund worden. Zo nodig wordt apparatuur tegen een kleine huurprijs uitgeleend. Dit zal het geval zijn bij veel pijn en bij verlamming.

Eindverslag
Eindverslag

Met een eindverslag naar de dierenarts wordt een behandeling afgesloten. Wanneer er zich tijdens een behandelperiode problemen voordoen, wordt tussentijds contact opgenomen met de verwijzend dierenarts.