AVG

Geachte eigenaar,

Nog even de Privacyverklaring door lezen

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt Dogfysion hierbij uw aandacht voor de volgende informatie.

 1. Dogfysion heeft een versleuteld softwareprogramma waarin de praktijkgegevens van uw hond verwerkt worden. Door deze versleuteling hebben alleen de in de praktijk werkzame dierenfysiotherapeuten inzage in de patiëntgegevens.
 2. Van uw hond worden naam, ras, chipnummer (indien voor verzekering gewenst), geslacht, geboortedatum, adresgegevens, uw contacttelefoonnummer, klachten en behandeling verwerkt. Van u worden naam, adresgegevens en telefoonnummer in het systeem opgenomen. Uw mailadres wordt alleen ingevoerd wanneer u dit zelf wilt.
  De kaart van uw hond wordt gekoppeld aan de kaart van uw dierenarts en eventuele specialist(en).
  In de software worden tevens de behandeldata en nota’s meegenomen.
 3. De gegevens van u en uw hond worden gedurende 10 jaar in de software bewaard opdat Dogfysion bij vervolgbehandelingen inzage heeft in gezondheid/behandelingen/reacties op behandelingen in het verleden.
 4. Wanneer u deze gegevens eerder verwijderd wilt hebben, bijvoorbeeld direct na afronden van een behandeling of bij het overlijden van uw dier, kunt u dit aan geven.
 5. Een dierenfysiotherapeut mag in het kader van de Wet van Dieren alleen op verwijzing van uw dierenarts uw hond behandelen. Een verwijzing wordt daarom 1 jaar bewaard; nadien zal de verwijzing vernietigd worden.
 6. Voor een optimale gezondheidszorg van uw dier zal wanneer een behandeling is afgerond verslag uitgebracht worden aan de verwijzend dierenarts en eventuele andere dierenartsen waar uw hond in behandeling is. Dit kan desgewenst ook tussentijds zijn. In dit verslag worden alleen naam en geboortedatum van uw hond en uw achternaam/woonplaats mee genomen. Een verslag zal per mail in PDF verzonden worden. Indien gewenst kan er tussentijds ook telefonisch met verwijzend dierenarts overleg zijn.
  Dogfysion zal alleen in overleg met u en met uw toestemming deze informatie verstrekken.
  Gaat u hiermee niet akkoord, laat dit dan weten.
  De status van uw dier kan te allen tijde digitaal door u opgevraagd worden. Dit voor eigen administratie of om te delen met andere personen die te maken hebben met uw dier.
 7. In afwijking op bovenstaande zullen persoonsgegevens alleen met derden gedeeld worden wanneer er in verband met open staande nota’s een incassobureau ingeschakeld moet worden.

Wanneer er naar aanleiding van deze informatie nog vragen zijn, of wanneer u met een bepaling niet akkoord gaat, dan horen we dit graag.

Geeft u geen bezwaren aan, dan kiest u voor akkoordverklaring.