Afspraak

Afspraken kunnen alleen telefonisch gemaakt of afgezegd worden. Omdat ik niet altijd in staat zal zijn om de telefoon aan te nemen, verzoek ik u duidelijk het antwoordapparaat of mijn voice mail in te spreken met naam, telefoonnummer en eventuele boodschap. Bij het afzeggen van een afspraak altijd de naam van uw hond en datum/tijdstip van uw afspraak vermelden.
Afspraken die niet 24 uur van te voren worden afgezegd, worden ongeacht de reden, als consult in rekening gebracht.